Database query error.

Az IT-Nav Hungary Kft. Adatvédelmi irányelve

 

Köszönjük, hogy felkereste honlapunkat, ahol lehetősége nyílik arra, hogy többet is megtudjon az IT-Nav Hungary Kft-ről és szolgáltatásainkról.

Az IT-Nav Hungary Kft. kiemelten fontosnak tartja az Ön személyes adatai védelméhez fűződő jogának valamint információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását, ezért minden tőlünk elvárható intézkedést megteszünk, amely ahhoz szükséges, hogy biztonságosan kezeljük az Ön által részünkre megadott személyes adatokat.

Ez az Adatvédelmi Irányelv azokat a gyakorlati adatkezelési előírásokat tartalmazza, amelyeket az IT-Nav Hungary Kft. saját magával, mint adatkezelővel szemben fogalmazott meg az elektronikus úton a részünkre rendelkezésére bocsátott adatok kezelésével kapcsolatban.

Tájékoztatjuk, hogy az Ön által megadott személyes adatokkal kapcsolatban az Adatkezelő az

IT-Nav Hungary Kft.
Székhely: 3300 Eger, Hatvani kapu tér 8. 3/21.
Cégjegyzékszám: 10-09-028541, adószám: 14403097-2-10
Nyilvántartásba bejegyző bíróság: Heves Megyei Bíróság mint Cégbíróság- továbbiakban IT-Nav Hungary Kft. (lásd jelen Irányelv 16. pontját)

Tiszteletben tartjuk Önnek azon jogát, hogy tájékozódni kíván személyes adatai kezeléséről. Ezért hoztuk létre jelen Adatvédelmi Irányelvet, amelyben tájékoztatjuk Önt személyes adataira vonatkozó jogairól, valamint azon intézkedésekről, amelyeket az IT-Nav Hungary Kft. tett illetve tesz meg személyes adatai bizalmas és biztonságos kezelése érdekében. Bízunk benne, hogy hasznosnak fogja találni jelen tájékoztatást.

Ha bármilyen kérdése van a személyes adatai kezelését illetően, vagy kérdéseket kíván feltenni adatkezelési gyakorlatunkkal kapcsolatban, kérjük, lépjen kapcsolatba az IT-Nav Hungary Kft-vel a 5. pontnál feltüntetett címen.

Figyelem!

Az Adatvédelmi Irányelveket úgy terveztük meg, hogy nem szükséges mindent végig olvasnia, ha egy kérdésre keresi a választ. Ha végig szeretné olvasni, a továbbiakban megtalálja a teljes Adatvédelmi Irányelvet.
Az Adatvédelmi Irányelvekben az IT-Nav Hungary Kft-re a továbbiakban EgerApro.hu néven hivatkozunk.

Az EgerApro.hu Adatvédelmi Irányelve

1. Milyen személyes adatokat gyűjt az EgerApro.hu e weblapon keresztül, és hogyan gyűjti ezeket?

Mi csak és kizárólag azokat az adatokat gyűjtjük, amelyeket ÖN önkéntesen adott meg részünkre és amelyekre szükségünk van az Ön részére nyújtott szolgáltatásaink biztosításához (és fejlesztéséhez), továbbá jelen Adatvédelmi Irányelvben meghatározott célok eléréséhez. (Ezen adatok közé különösképpen az alábbiak tartoznak: név, cím, e-mail cím, telefonszám, önéletrajz, cookie-k, továbbá kapcsolati és rendszerinformációk.)

Az Ön által megadott adatokra azért van szükségünk, hogy

- az EgerApro.hu portál automatikus rendszerének rendeltetésszerű működését biztosítsuk a portál felhasználói között
- tájékoztatást nyújtsunk a szolgáltatásainkról
- részt vehessen felméréseinkben
- az Ön által megadott adatok birtokában közvetlenül vagy harmadik cég bevonásával segítsük az elhelyezkedését / munkavállaló megtalálását.
- továbbá, hogy naprakészen informáljuk Önt az EgerApro.hu-val kapcsolatos hírekről, érdekességekről.

Biztosíthatjuk, hogy az EgerApro.hu minden szükséges intézkedést megtesz az Ön által részünkre bocsátott személyes adatok bizalmas és biztonságos kezelése érdekében.

2. Milyen módon garantálja az EgerApro.hu az Ön személyes adatainak biztonságos és bizalmas kezelését?

Az EgerApro.hu minden szükséges intézkedést megtesz az Ön személyes adatai bizalmas és biztonságos kezelése érdekében. Személyes adataihoz csak az EgerApro.hu azon munkatársai férhetnek hozzá, akiknek feladatuk ellátásához ez szükséges, illetve az általuk igénybe vett azon harmadik cégek munkatársai, amely cégek szerződésben vállalták személyes adatainak biztonságos és bizalmas kezelését. Az EgerApro.hu minden olyan munkatársa, aki hozzáfér az Ön személyes adataihoz, köteles betartani az EgerApro.hu Adatvédelmi Irányelvét. Az Ön személyes adatai védelmének biztosítására az EgerApro.hu biztonságos IT környezetet tart fenn, és megfelelő intézkedéseket valósít meg az illetéktelen hozzáférés (azaz hackelés) megelőzésére.
Lásd a 4. pontot – Kinek a részére és milyen célból továbbítja az EgerApro.hu az Ön személyes adatait?

3. Milyen célokra használja fel az EgerApro.hu az Ön személyes adatait?

Személyes adatait az EgerApro.hu azokra a célokra használja fel, amelyekre Ön megadta azokat, így különösen saját marketingtevékenysége céljából, illetve a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX törvényben meghatározott piackutatás és közvetlen üzletszerzés céljára, így különösen arra, hogy elektronikus úton hirdetést küldjünk az Ön részére. Felhasználjuk az Ön adatait arra, hogy számunkra különböző, a szolgáltatásainkkal kapcsolatos statisztikákat készítsünk, felmérjük a partnereink általunk nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatos elégedettségét, továbbá, hogy szolgáltatásaink színvonalát tökéletesítsük, illetve, hogy ügyfeleinktől értékes visszajelzéseket kapjunk.

4. Kinek a részére és milyen célból továbbítja az EgerApro.hu az Ön személyes adatait?

Az EgerApro.hu soha nem továbbítja az Ön személyes adatait olyan harmadik személyek részére, akik azt direkt marketing célokra szándékoznak felhasználni, kivéve, ha Ön erre kifejezett engedélyt adott részünkre.

I. az e-mail útján folytatott direkt marketinggel kapcsolatban;

II. Önnek azon jogával kapcsolatban, hogy bármikor kérje az EgerApro.hu-tól NE lépjen Önnel kapcsolatba direkt marketing útján;

III. az Ön azon jogát illetően, hogy kérje adatai törlését az adatbázisainkból.

Az EgerApro.hu kizárólag az adatfeldolgozói részére továbbítja az Ön adatait. A hirdetésfeladással az Ön adatainak az EgerApro.hu részére - a jelen irányelvben meghatározott célból történő - továbbításához kifejezetten hozzájárul. Ezen kívüli harmadik személyek részére csak az alább szereplő szigorúan korlátozott körülmények között kerülhet sor adatai továbbítására:

- Az Ön személyes adatait továbbíthatjuk állami szerveknek, szervezeteknek is, ha erre bármikor hatályos jogszabályok köteleznek bennünket. Jogosultak vagyunk továbbá adatai továbbítására állami szervek, szervezetek és hatóságok részére abban az esetben is, amennyiben ezen intézkedés a körülmények gondos mérlegelését követően szükségesnek mutatkozik az EgerApro.hu fogyasztóink érdekeinek védelme érdekében.
- Bizonyos korlátozott körülmények között átadhatjuk az Ön személyes adatait az EgerApro.hu esetleges felvásárolóinak is, feltéve, hogy szerződésben kötjük ki személyes adatai bizalmas és biztonságos kezelését; és e személyes adatok átadása során az EgerApro.hu betartja az adatvédelemre vonatkozó hatályos jogszabályokat.
- Az Ön személyes adatait továbbíthatjuk azon harmadik cégeknek és cégek munkatársainak, amely cégek szerződésben vállalták személyes adatainak biztonságos és bizalmas kezelését, beleértve a hozzánk eljutatott önéletrajzok feldolgozását és kezelését.

5. Hogyan férhet hozzá, ellenőrizheti, változtathatja meg vagy töröltetheti azokat a személyes adatokat, amelyeket megad a részünkre?

Amint az adatkezelés célja megvalósult a felhasználó törölheti az adatait a rendszerből, illetve ha jelzi a cél megvalósulát jelen pontban (5.) megadott címeken, akkor töröljük az adatait, ha ezt elmulasztja, akkor hozzájárul az adatai további tárolásához, de a jelent pontban (5.) közzétett elérhetőségeken bármikor kérheti azok törlését.

Az EgerApro.hu által kezelt adatairól felvilágosítást, továbbá adatai törlését a nyilvántartásból, illetve azok módosítását az info@egerapro.hu e-mail címen illetőleg az EgerApro.hu ügyfélszolgálatának (IT-Nav Hungary Kft. 3300 Eger, Hatvani kapu tér 8. 3/21.) címezve postai úton kérheti.

6. Hogyan és miért használ az EgerApro.hu ún. "cookie-kat" (az Ön gépén automatikusan elhelyezett információ)?

Az EgerApro.hu igénybe veszi a "Cookie"-t, hogy összegyűjtsön olyan információkat, mint például a böngésző típusa, operációs rendszer, hivatkozási oldal, áthaladási oldal, az ISP domain-je stb. Ezen információk tájékoztatást nyújtanak részünkre arról, hogy látogatóink milyen módon használják a weblapot. A cookie-k segítenek bennünket abban, hogy az Ön személyes igényeire szabjuk ezt a weblapot.

Az EgerApro.hu a cookie-kból gyűjtött összes információt személyesen nem azonosítható formátumban őrzi. Ezek a kis fájlok az Ön merevlemezén tárolódnak adatfeljegyzés és az Ön további látogatásának megkönnyítése céljából. A cookie-k révén szerzett ilyen típusú információkat kizárólag a az általunk adatfeldolgozóként igénybe vett harmadik személyek részére továbbítjuk. Ezeket nem használjuk fel Ön által előzetesen nem igényelt hirdetések Önhöz való eljuttatására.

Az Ön számítógépén elhelyezett cookie-k nem tartalmazzák az Ön nevét, mindössze egy IP címet foglalnak magukban. Mikor a felhasználói fiók törlésre kerül, a cookie-kban foglalt információk már nem állnak az EgerApro.hu rendelkezésére.

A cookie-k el nem fogadásakor egyes weblapok nem működnek tökéletesen, illetve előfordulhat, hogy Ön nem kap jogosultságot bizonyos adatokhoz való hozzáféréshez. Általában nem szükséges a cookie-kat elfogadnia ahhoz, hogy használni tudja ezen és más weblapokat, továbbá, hogy navigálhasson azokon keresztül.

Ne feledje, hogy ha más és más számítógépet használ különböző helyeken, biztosítania kell, hogy mindegyik böngésző igazodjon az Ön által előnyben részesített cookie beállításokhoz.

7. Mit jelent a harmadik féltől származó mérőkódok (Google Analytics) használata?

A weboldalunk böngészése közbeni felhasználói viselkedés elemzése céljából a Google-től származó mérőkódokat (Google Analytics-et) használunk. Az ezen és egyéb website-okról gyűjtött anonim információkat a Google! is felhasználhatja termékei, szolgáltatásai fejlesztése érdekében, valamint arra, hogy az Ön számára releváns hirdetéseket jelenítsen meg. Mindez nem kéretlen e-maileket vagy hirdetéseket jelent, hanem azt, hogy amennyiben Ön meglátogat egy olyan weboldalt, ahol a Google által elhelyezett hirdetés is szerepel, akkor ott az Ön számára releváns, targetált hirdetések jelenhetnek meg. Amennyiben további információt szeretne megtudni erről a gyakorlatról, vagy tudni szeretné, milyen lehetőségei vannak arra, hogy a Google! ne használja fel az Önről szerzett információkat, kattintson ide.

8. E-marketing – Mit jelentenek a SPAM-ek, és mi az EgerApro.hu álláspontja a SPAM e-mailekkel kapcsolatban?

A spam az Ön hozzájárulása nélkül küldött e-maileket jelenti, amelyek reklám vagy marketing vonatkozású anyagokat tartalmaznak.

Az EgerApro.hu NEM küld SPAM e-maileket. Maga az EgerApro.hu is spam-mentesítő eszközöket használ, hogy megóvjuk partnereinket a spam-ektől. Számos országban jogellenes a hozzájárulás nélküli e-mailek küldése. Az EgerApro.hu nem használja fel az Ön személyes adatait (ideértve az Ön e-mail címét is) direkt marketing vagy nyomon követő közlések céljára, hacsak Ön nem adja meg nekünk KIFEJEZETT (ún. opt-in) hozzájárulását.

Az EgerApro.hu az Ön személyes adatait nem továbbítja olyan harmadik személyek részére sem, amelyek ezeket SPAM levelek küldéséhez használják fel.

Az EgerApro.hu weblapjai lehetőséget nyújtanak Önnek, hogy e-mail útján kapjon marketing információkat. Az e-mailek mindenkor lehetőséget biztosítanak Önnek, hogy letiltsa ezen e-mailek fogadását.

Ha Ön valamilyen okból úgy véli, hogy spam e-mailt kapott az EgerApro.hu-tól, kérjük, haladéktalanul tájékoztasson bennünket az 5. pontban megjelölt címen.

9. Mennyi ideig tárolja az EgerApro.hu az Ön személyes adatait?

Az EgerApro.hu az Ön által részünkre megadott személyes adatokat a saját adatbázisaiban tárolja. Az EgerApro.hu az Ön személyes adatait csak addig tárolja, ameddig az feltétlenül szükséges azon célok megvalósításához, amelyre azokat gyűjtöttük illetve a 3. pontban meghatározott célok elérése érdekében. Ez azt jelenti, hogy mi az Ön személyes adatait adott esetben azután is megőrizzük, miután Ön beszüntette az EgerApro.hu szolgáltatásainak igénybevételét vagy e weblap használatát. Ezen időszak után az Ön személyes adatait töröljük az EgerApro.hu valamennyi rendszeréből.

Az EgerApro.hu bármikor jogosult törölni az Ön személyes adatait illetve – az 5. pontban meghatározott címen - Ön is jogosult adatai törlését bármikor, ingyenesen kérni, amely kérésnek haladéktalanul eleget teszünk.

10. Mi az EgerApro.hu irányelve a weblapjainkat használó kiskorúakkal kapcsolatban?

Az EgerApro.hu kiemelkedően fontosnak tartja a gyermekek személyes adatainak védelméhez fűződő jogok tiszteletben tartását és igyekszik arra ösztönözni a szülőket, hogy kísérjék figyelemmel gyermekeik online tevékenységét.

Az EgerApro.hu nem áll szándékában 14 éven aluli gyermekektől személyes adatot gyűjteni, személyes adataikat kizárólag törvényes képviselőjük jogosult a részünkre megadni.

Külön megjegyzés a 14 éven aluli gyermekek szülei részére
Javasoljuk a szülőknek, hogy kísérjék figyelemmel gyermekeik online tevékenységét.

A szülők bármikor jogosultak gyermekeik személyes adataihoz való hozzáférésre, továbbá bármikor jogosultak kérni azok megváltoztatását vagy törlését az 5. pontban meghatározott címen.

11. Ad-e az EgerApro.hu linkeket harmadik felek weblapjaihoz, és mi történik az én személyes adataimmal, ha e linkelésre sor kerül?

Az EgerApro.hu azért tartalmaz más honlapokra mutató linket, hogy lehetőséget nyújtson Önnek az EgerAllas.hu és a szolgáltatásaihoz kapcsolódó érdekes információk áttekintésére. Ezen weblapok nincsenek ellenőrzésünk alatt, és nem terjed ki rájuk a jelen Adatvédelmi Irányelv. Ha Ön a megadott linkek használatával más weblapokhoz fér hozzá, e weblapok operátorai összegyűjthetik az Ön személyes adatait. Kérjük, győződjék meg arról, hogy elégedett-e ezen weblapok Adatvédelmi Irányelvével, mielőtt bármilyen személyes adatot megadna részükre. Az EgerApro.hu amennyire csak lehetséges, igyekszik biztosítani, hogy minden ilyen linkelt weblap az EgerApro.hu egyenértékű intézkedéseket valósítson meg az Ön személyes adatainak védelmére, de nem tudjuk garantálni hogy a linkelt weboldalak adatkezelési előírásai összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos jogszabályokkal.

12. Mi történik a személyes adataimmal, ha valaki másnak e-mailen megküldöm az EgerApro.hu weblapját?

Egyes weblapjaink lehetőséget biztosítanak Önnek, hogy egy weblap-címet e mailben megküldjön egy másik személynek. Ebből kifolyólag össze kell gyűjtenünk az Ön e-mail címét és/vagy azoknak az e-mail címét, akiknek Ön a weblapot küldi. Az ilyen módon összegyűjtött e-mail címeket az Ön kérésének teljesítésén kívül semmilyen más célra nem használjuk fel. Ezeket az e-mail címeket nem tároljuk, és az Ön kérésének teljesítése után haladéktalanul töröljük.

13. Mi történik az én személyes adataimmal, ha e weblapon keresztül részt veszek az EgerApro.hu online felmérésében?

Előfordulhat, hogy időről időre felkérjük weblapunk látogatóit különböző kérdések megválaszolására. A kérdések általában weblapunk tartalmára, szolgáltatásainkra vagy szolgáltatási portfóliónkra vonatkoznak. Adott esetben megkérdezhetjük az Ön életkorát vagy korosztályát, nemét és/vagy egyéb személy szerint nem azonosítható adatait. E felmérések céljából az Ön válaszait kiegészíthetjük a cookie-kból nyert adatokkal, de nem kérünk személyre szólóan azonosítható adatokat. Az összegyűjtött adatok nem kötődnek semmiféle, Ön által részünkre már megadott személyes adathoz. A közvélemény-kutatásokból és felmérésekből gyűjtött személyes adatokat az EgerApro.hu csak belső célra használja fel, kizárólag az összesített adatokat (amelyek nem alkalmasak személyes azonosítására) továbbítjuk harmadik személy részére.

14. Jogosult-e az EgerApro.hu megváltoztatni jelen Adatvédelmi Irányelv előírásait?

Az EgerApro.hu fenntartja magának a jogot, hogy alkalmanként megváltoztassa jelen Adatvédelmi Irányelv rendelkezéseit. Kérjük, rendszeresen ellenőrizze Adatvédelmi Irányelvünket, hogy nyomon kövesse a változtatásokat, illetve informálódjon, hogy a változások hogyan érintik Önt.

15. Hol találhatok további tájékoztatást az EgerApro.hu weblapjaival, valamint a jogaimmal és kötelezettségeimmel kapcsolatos kérdésekről?

További felmerülő kérdéseivel kapcsolatban az info@egerapro.hu e-mail címen kaphat tájékoztatást, ahol igyekszünk minden kérdésére választ adni.

Amennyiben Ön mégis úgy véli, hogy adatait az EgerApro.hu jogellenesen kezeli, akkor az EgerApro.hu (IT-Nav Hungary Kft.) székhelye szerinti bírósághoz vagy az Ön lakóhelye szerinti bírósághoz fordulhat.

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal továbbá az Adatvédelmi Biztos Hivatalánál is élhet: (1051 Budapest, Nádor u. 22., Postacím: 1387 Budapest, Pf.: 40., e-mail: adatved@obh.hu).

16. Milyen cím[ek] áll[nak] rendelkezésre, amelye[ke]n keresztül kapcsolatba kerülhetek az EgerApro.hu-val, ha más kérdéseim is vannak személyes adataim kezelésével összefüggésben?

Amennyiben további információra van szüksége, vagy bármilyen kérdése van, lépjen kapcsolatba velünk a következő elérhetőségek egyikén: Ügyfélszolgálat (3300 Eger, Hatvani kapu tér 8. 3/21. Telefon: +36 36/317-998, +36 20 5800 489, info@egerapro.hu.)

 

17. Az EgerApro.hu Adatvédelmi Irányelvében milyen törvényi definícióval rendelkező sajátos kifejezéseket használnak?

Jelen irányelv alkalmazása során:

"személyes adat": bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt - közvetlenül vagy közvetve - név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet;

"adatkezelő": az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

"adatkezelés": az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása;

"adattovábbítás": ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik;

"adattörlés": az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

"adatfeldolgozás": az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől;

"adatfeldolgozó": az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő megbízást is - személyes adatok feldolgozását végzi;

"harmadik személy": olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely vagy aki nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

18. FONTOS - Miért szükséges, hogy elfogadjam jelen Adatvédelmi Irányelv feltételeit?

Az EgerApro.hu felhasználja az Internetet az Ön adatainak gyűjtésére és feldolgozására.

Jelen Adatvédelmi Irányelv (könnyen hozzáférhető módon) minden olyan információt biztosít az Ön részére, amelynek segítségével megfelelő tájékoztatást kaphat adatai kezeléséről és el tudja dönteni hogy használni kívánja-e honlapunkat, és megadja-e személyes adatait az EgerApro.hu-nak.

Ezért jelen weblapot böngészve és elektronikus úton kommunikálva velünk Ön tudomásul veszi és hozzájárul, hogy feldolgozzuk az Ön adatait az Adatvédelmi Irányelvben meghatározott módon.

Tudomásul veszi továbbá, hogy amennyiben e-mail címét illetve telefonszámát részünkre megadja, akkor jogosultak vagyunk az Ön részére elektronikus hirdetést illetve SMS-ben reklámot küldeni. Adatai megadásával Ön hozzájárult ahhoz, hogy személyes adatai az EgerApro.hu (IT-Nav Hungary Kft. 3300 Eger, Hatvani kapu tér 8. 3/21.) adatbázisába kerüljenek, és azokat – esetleges tiltó nyilatkozata kézhezvételéig – az EgerApro.hu minden további ellenszolgáltatás és engedélyezés nélkül felhasználhassa saját marketingtevékenysége céljából a jövőben, a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvényben meghatározott piackutatás és közvetlen üzletszerzés céljára.

Ha Ön bizonyos szolgáltatást kér tőlünk (pályázatra, hírlevélre jelentkezik vagy új termék adatait kéri tőlünk stb.), további személyes adatokra van szükségünk Öntől. Ebben az esetben az Ön kifejezett hozzájárulását kérjük e személyes adatok összegyűjtéséhez és felhasználásához. E személyes adatokat csak azokra a célokra használjuk fel, amelyekre Ön megadta nekünk azokat. Ha bármilyen kérdése van jelen Adatvédelmi Irányelvvel kapcsolatban, kérjük, keresse meg az EgerApro.hu az 5. pont alatt megadott címen, és mi készséggel segítünk minden esetleges további kérdésben.