Database query error.

Az EgerApro.hu felhasználói szabályzata

Jognyilatkozat


Az EgerApro.hu apróhirdetési portálra feltöltött hirdetésben nem lehet olyan tartalom, amelyek közzétételét jogszabály kizárja, vagy korlátozza, illetve amely jogszabályba (magatartási, vagy etikai előírásokba) ütközik, jogellenes vagy jó erkölcsbe ütközik, vagy ilyen magatartásra vonatkozó felhívást tartalmaz, vagy arra buzdít.

Az EgerApro.hu tiszteletben tartja a szólás, a véleménynyilvánítás valamint a sajtó szabadságát és ügyel arra, hogy a Honlapon megjelenő tartalom megfeleljen a jogszabályi előírásoknak és a jó ízlés szabályainak.

1. Fenntartjuk a jogot a hirdetések, reklámok és egyéb, az EgerApro.hu oldalain elhelyezett tartalmak törlésére az alábbi esetekben:

• ellenkezik az EgerApro.hu hirdetési szabályzatával

• megtévesztő információt tartalmazó hirdetés;

• jogsértést megvalósító hirdetés;

• ha a tartalom technikai problémát okoz a szerveren, nem megfelelő formátumú, vagy nyilvánvalóan a hirdetési díj kikerülésére, kijátszására alkalmas.


Olyan tartalom szerepel a hirdetésben, amely:
• nem a rovat jellegének megfelelő;
• erőszakra buzdít, illetve a személyes vagy közbiztonságot, környezetet, természetet károsító magatartásra ösztönöz;
• félelemérzetet kelt;
• amely a gyermek- és fiatalkorúaknak szól, és fizikai, szellemi vagy erkölcsi fejlődésüket károsíthatja, így különösen, ha a gyermek- és fiatalkorúakat veszélyes, erőszakos, továbbá a szexualitást hangsúlyozó helyzetben mutatja be;
• pornográf;
• szexuális szolgáltatást közvetlenül vagy közvetve reklámoz;
• indokolatlanul hiányos tartalmú vagy nem nyújt kellő információt a termékről, a valóságnak vélhetően nem megfelelő adatokat tartalmaz;
• megítélésünk szerint árthat az EgerApro.hu portálnak, üzleti partnereinknek vagy szolgáltatásaink felhasználóinak, ha ilyet tapasztalunk, akkor haladéktalanul töröljük.

A EgerApro.hu-n kifejezetten tiltott olyan termékek/szolgáltatások hirdetése, amelyek forgalmazása jogszabályba ütközik. Ilyen termék/szolgáltatás, többek között:

• veszélyes vegyi anyag, különösen bármilyen tűz-vagy robbanásveszélyes anyag;
• gyógyszer, kábítószer, tudatmódosító anyag, vagy bármely, hasonló hatású szer;
• lopott, vagy egyéb módon bűncselekményből származó, vagy jogellenesen forgalomba hozott termék;
• dohányipari termékek, kellékek;
• hamis, vagy hamisított termék (pl. olyan márkajelzéssel ellátott termék, amely félrevezetheti a vevőket a termék vagy szolgáltatás eredetét, mennyiségét, minőségét, összetevőit, teljesítményét, használhatóságát, javítását, karbantartását, vagy más fontos jellemzőjét illetően, valamint tilos az ilyen adatokra vonatkozó információk visszatartása is);
• hamis márka- vagy eredetjelzés feltüntetését segítő termék;
• olyan termék, amely önmagában, vagy a termék közzététele, hirdetése által bármilyen módon sérti valamely harmadik fél jogait, ideértve, nem kizárólagosan, a védjeggyel, szerzői joggal, szabadalommal, személyiségi, személyes adatok védelméhez való vagy kegyeleti joggal való visszaélést;
• szerzői jogvédelem alatt álló termék másolt, hamisított példánya, illetve minden olyan egyéb tevékenység, eszköz, szoftver, amely elősegíti vagy alkalmas a szerzői jog megsértésére;
• emberi szerv, szövet;
• engedélyköteles fegyver, lőszer, robbanószer, pirotechnikai anyagok, eszközök (tűzijáték), ilyen termékek alkatrésze, alkotórésze, valamint közbiztonságra különösen veszélyes eszköz, melynek online értékesítését jogszabály zárja ki, ide értve, többek között a fegyverviselési engedélyhez nem kötött eszközöket is (dobócsillag, rugóskés, ólmosbot, gumibot, boxer, elektromos sokkoló, vipera, nundzsaku, 20 gramm töltőanyagot meghaladó gázspray, stb);
• hitelkártya, bankkártya, vagy bármely más, nem átruházható készpénz-helyettesítő fizetési eszköz (pl. üdülési csekk), kivéve olyan egyértelműen beazonosítható termék, eszköz, amely fizetési funkcióval nem rendelkezik, és kifejezetten gyűjtési céllal kerül meghirdetésre;
• kitöltetlen garancia-levél, igazolvány, bizonyítvány és érvényesítő címke- vagy matrica;
• bármely olyan termék vagy szöveg, amely gyűlöletkeltésre, fajüldözésre, idegengyűlöletre vagy nemzetek és nemzetiségek közötti konfliktusra adhat okot;
• egy, vagy több személy megrágalmazására vagy egyébként személyiségi jogainak megsértésére alkalmas termék, szöveg;
• szexuális szolgáltatás, használt fehérnemű
• meghatározott vallás népszerűsítése.

Állatokkal kapcsolatos általános szabályozás:

Állatokra vonatkozó szabályok: A Weblapon állatot, állati eredetű terméket csak a hatályos magyar és nemzetközi jogszabályok szerint, a megfelelő engedélyek birtokában lehet hirdetni, és a Felhasználó felel az adott állatra vonatkozó speciális szabályok betartásáért, valamint az állatok kíméletes és biztonságos szállításáért és tartásáért.

Tájékoztatási céllal az alábbiakban összefoglaltunk néhány, az állatok, illetve állati eredetű termékek hirdetésére és eladására vonatkozó szabályt, ám felhívjuk a figyelmet, hogy e szabályok pusztán tájékoztató és példálózó jellegűek, a Felhasználók maguk kötelesek meggyőződni arról, hogy a hirdetése megfelel a hatályos jogszabályi előírásoknak.

A Felhasználó kizárólag a saját tulajdonában álló állatot, illetve állati eredetű terméket hirdethet a Weblapon, kétség esetén tudnia kell bizonyítania, hogy az állat a saját tulajdonában áll. Fontos szabályt rögzít e tekintetben a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény, amikor kimondja, hogy a vadak fő szabály szerint állami tulajdonban állnak, illetve, hogy

• a vadászterületen elejtett, elfogott vad (ideértve annak trófeáját is), a hullatott agancs, a szárnyas vad jogszerűen gyűjtött tojása, az elhullott vad teteme a jogosult tulajdonába kerül,
• a nem vadászterületen elhullott vad teteme, valamint a hullatott agancs annak a jogosultnak tulajdonába kerül, amelyiknek a vadászterületéről a vad oda került — kétség esetén tulajdonosnak a fellelés helye szerinti legközelebbi vadászterület jogosultját kell tekinteni,
• a vadaskertben, a vadasparkban, illetve vadászterületen létesített vadfarmon jogszerűen tartott vad a jogosult tulajdonában van,
• a nem vadászterületen létesített vadfarmon jogszerűen tartott vad a vadfarm fenntartójának tulajdonában van stb.

Ugyancsak fontos tudnivaló, hogy a jogszabályok az egyes állatokra egyedi szabályokat állapítanak meg. Így például a hazánkban a természetben elő nem forduló szárazföldi teknősök (pl. görög teknős) és egyes papagájfajok kizárólag hatósági bizonylattal adhatók- vehetők. E fajok hatósági bizonylat hiányában történő hirdetéséért és értékesítéséért a Felhasználót felelősség terheli.

A természetvédelmi törvény alapján a védett fajok egyedeinek (például krokodil, zerge stb.), illetve ezek preparátumainak forgalmazása tilos, arra engedély sem adható. E tilalom vonatkozik a kitömött állatokra is. A főemlősök, tehát majmok és félmajmok forgalmazása Magyarországon szigorúan tilos.

A hüllőbőrből készült termékek kereskedelmét részletesen nemzetközi egyezmény szabályozza. E szerint e termékek forgalmazása kizárólag akkor lehetséges, ha az eladó bizonyítani tudja, hogy a termékek megszerzése, az Európai Unió területére történő behozatala a megfelelő engedélyekkel, tehát jogszerűen történt. Ez vonatkozik például valamennyi óriáskígyó, krokodil és varánuszbőrből készült tárgyra. Tehát az ilyen jellegű termékek árusítása kizárólag a megfelelő engedélyek megléte esetén lehetséges.

A Weblapon — az egyéb jogszabályi előírások betartása mellett — csak akkor lehet elefáncsont- termékeket hirdetni, ha a Felhasználó szakértői véleménnyel tudja igazolni, hogy az adott termék 1947. június 1. előttről származik, illetve — 1947. június 1. utáni származású termék esetén — a termék vonatkozásában rendelkezik az illetékes hatóság által kiadott Európai Unió bizonylattal és tanúsítvánnyal.

Az állatok, állati eredetű termékek hirdetésére és forgalmazására vonatkozó szabályok igen szerteágazók, ezért kérjük a tisztelt Felhasználókat, hogy amennyiben a vonatkozó szabályok értelmezésével kapcsolatos kétségük van, a hirdetés elhelyezése előtt konzultáljanak szakértővel.
Nem engedélyezett termékek és szolgáltatások:
• Olyan berendezés, tárgy, eszköz vagy szoftver, amely alkalmas a szerzői jog, vagy egyéb, szellemi alkotásokhoz fűződő jog megsértésére;
• Aktiváló kódok, CD-kulcsok, az eredeti szoftvertől különválasztott regisztrációs számok;
• Olyan weboldalak, FTP szerverek, vagy az azokra vezető út megjelölése, amelyek veszélyes, illegális vagy nem birtokolható anyagok létrehozását vagy az ilyen anyagokhoz való hozzáférést elősegítő információkat tartalmaznak;
• On-line szolgáltatáshoz hozzáférést biztosító felhasználónevek, jelszavak, felhasználói fiókok;
• Közösségi oldalak, e-mail szolgáltatások igénybe vételére jogosító meghívók;
• Postai úton történő rendelést lehetővé tevő katalógusok, kivétel ez alól az olyan, gyűjtők részére készült katalógusok, amelyek aktuális hirdetéseket nem tartalmaznak;
• Kitöltetlen garancia-levelek, igazolványok és igazolvány érvényesítő címkék;
• Diplomamunkák, szakdolgozatok, szakdolgozat vagy diplomamunka írását megkönnyítő szolgáltatások, különösen az ilyen dolgozatok megírására, a megírásukban történő segítségre, vagy kapcsolódó anyaggyűjtésre vonatkozóan;
• Minden olyan szolgáltatás, amely a jóslással és sorselemzéssel összefüggésbe hozható;
• Magánszemély, vagy engedéllyel nem rendelkező szervezet által nyújtandó hitel- illetve pénzkölcsönre vonatkozó ajánlat, ilyen módon nyújtott hitel- illetve pénzkölcsön, továbbá ilyen szolgáltatás igénybevételére irányuló ajánlat.
• Élelmiszerek és táplálék kiegészítők;
• Kontaktlencse;
• Bankszámla és bankkártya;
• Telefonszámok;
• Régészeti leletek;
• Üdülési csekkek;
• Parkolási engedély;
• Pornográf termékek, használt fehérnemű;
• Nem jogtiszta rádió és tv felvételek;
• Mobiltelefon elektronikus védelmét feltörő termékek;
• Traffipax védelmi megoldások: lézerblokkolók, radardetektorok, traffipax érzékelők;
• Minden olyan eszköz, amely illegális megfigyelésre, illetve lehallgatásra alkalmas: rejtett kamerák, minikamerák, kémtelefonok, rejtett lehallgató készülékek, poloskák, rejtett mikrofonok és micro headsetek;
• Önkényuralmi jelképeket (horogkereszt, SS-jelvény, nyilaskereszt, sarló-kalapács, ötágú vöröscsillag vagy ezeket ábrázoló jelképek) feltüntető tárgyak.
Az EgerApro.hu jogában áll, de nem tartozik felelősségi körébe, hogy a fenti előírásokba ütköző hirdetéseket törölje.

2. Az apróhirdetések feladása olyan módon, amely nem felel meg az alkalmazandó helyi, országos, vagy nemzetközi jogforrásoknak, ideértve különösen a munkavégzésre és foglalkoztatásra, egyenlő munkalehetőségre, valamint munkavállalási feltételekre vonatkozó jogszabályokat, továbbá az adatok védelmére, felhasználására és a szellemi alkotáshoz fűződő jogokra vonatkozó jogszabályokat;

• olyan álláshirdetések feladása, amelyeknél az alkalmazás feltétele meghatározott állampolgárság, vagy jogszerű állandó lakóhely létesítése egy meghatározott országban, kivéve ha ez a törvényeknek, rendeleteknek, közigazgatási határozatoknak vagy szövetségi, állami, vagy helyi önkormányzati szerződéseknek való megfelelés érdekében szükséges;

• apróhirdetések vagy más hirdetések feladása az EgerApro.hu versenytársai részére, vagy olyan állások vagy egyéb tartalmak feladása, amelyek linket tartalmaznak az EgerApro.hu versenytársainak a honlapjára;

• olyan üzleti lehetőség hirdetése, amely kezdeti vagy periodikus befizetést igényel, vagy további tagok, elosztók, vagy ügynökök toborzását kívánja meg;

• olyan üzleti lehetőség hirdetése, amely kizárólag jutalékot fizet, kivéve, ha a hirdetés kifejezetten tartalmazza, hogy az állás kizárólag jutalékot fizet, és világosan körülírja a terméket vagy szolgáltatást, amelynek eladását a jelentkezőtől várják;  

• olyan állások hirdetése, amelyek esetében a jelentkezőnek információt kell nyújtania (i) faji vagy etnikai eredetéről, (ii) politikai nézeteiről, (iii) filozófiai vagy vallásos nézeteiről, (iv) szakszervezeti tagságáról, (v) fizikai vagy mentális egészségéről, (vi) szexuális életéről, (vii) büntetőjogilag üldözendő cselekmények elkövetéséről, vagy ellene folyamatban levő büntetőeljárásról, vagy (vii) koráról, kivéve amennyiben azt az alkalmazandó jog megengedi.

Az EgerApro.hu fenntartja a jogot, hogy a felhasználó előzetes értesítése nélkül törölje azokat a hirdetéseket, vagy tartalmakat az EgerApro.hu oldalról, amelyek az EgerApro.hu ésszerű mérlegelése alapján nem felelnek meg a fenti Feltételeknek, vagy ha bármely olyan tartalom kerül felvitelre, amely a EgerApro.hu mérlegelése alapján nem felel meg az EgerApro.hu érdekeinek. Az EgerApro.hu fenntartja továbbá a jogot, hogy a magyar helyesírás szabályainak megfelelő korrektúrát hajtson végre.

Ha Ön az EgerApro.hu Szolgáltatásainak használata során bármikor hamis tényt közölt az EgerApro.hu-val, vagy bármely más módon félrevezette az EgerApro.hu-t az üzleti tevékenységének természetével kapcsolatban, az EgerApro.hu-nak jogában áll, megszüntetnie az Ön jogosultságát az EgerApro.hu Szolgáltatásainak igénybevételére.

Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Honlapon elhelyezett adatok, anyagok, információk tartalmáért a felhasználó felelősséggel tartozik, valamint az illegális tartalmú hirdetések feladása hatósági eljárást vonhat maga után.

Az oldal regisztráció nélkül szabadon használható apróhirdetések közzétételére. A weboldalon közzétett hirdetők és a hirdetések valódiságáért, a közzétett hirdetések információtartalmáért az üzemeltető felelősséggel nem tartozik.
Az EgerApro.hu oldal teljes egészében - a reklámokkal, hirdetésekkel együtt - szerzői jogvédelem alatt áll.

A jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket von maga után.
Az IT-Nav Hungary Kft. követelheti a jogsértés abbahagyását és kárának megtérítését.

Az oldalról és lapokról értesüléseket átvenni csak a lapra való hivatkozással lehet, azzal a feltétellel, hogy az átvevő:
a) nem módosítja az eredeti információt,
b) az oldalra utaló egyértelmű hivatkozást minden közlésnél feltünteti.
c) nem kereskedelmi célra használja fel az átvett információkat.

Az EgerApro.hu pontos és hiteles információk közlésére törekszik, de a tájékoztatásból fakadó esetleges károkért felelősséget nem vállal.

Copyright © 2012. EgerApro.hu - IT-Nav Hungary Kft. Minden jog fenntartva!